Trabajos verticales en Terrassa

TREBALLS VERTICALS A TERRASSA

 

Els veïns d’una comunitat de la població de Terrassa es van posar en contacte amb nosaltres perquè buscaven una empresa especialitzada en treballs verticals que els ajudés amb els problemes d’humitats que patien als seus habitatges des de feia molt de temps.

L’equip de SERVERTIK, especialistes en treballs verticals i de difícil accés, va detectar que els problemes d’humitats que estaven patint els veïns de la comunitat provenien de les finestres. Els segellats estaven en mal estat degut al pas del temps i a la falta de manteniment.

Nosaltres sempre insistim en la importància d’un bon manteniment dels edificis per evitar destrosses que amb el pas del temps es van fent cada vegada més importants.

En aquesta ocasió calia realitzar la feina amb tècnics especialitzats en treballs d’alçades i de difícil accés, ja que no s’hi podia accedir ni tan sols amb bastides. Amb les tècniques que utilitzem podem arribar a totes aquelles parts de l’edifici que ens proposem, per impossible que sembli.

Un cop assegurat l’accés, la feina a realitzar va ser segellar totes i cada una de les lleixes de les finestres de tota la comunitat de veïns. D’aquesta manera posàvem fi al problema d’humitat que estava ocasionant tants problemes al veïnat.

Ha estat una feina acurada i molt precisa. Calia fer un bon segellat. Tots els veïns ens han agraït la nostra dedicació per la feina ben feta i en un temps rècord.

Ver otros Servicios