Empresa de Trabajos Verticales en Barcelona, Sabadell, Terrassa y toda Catalunya.

TREBALLS VERTICALS

Les tècniques de treballs verticals ens permeten accedir a llocs de difícil accés, on no es possible el muntatge dels sistemes tradicionals com ara les bastides o estructures similars. Per això utilitzem cordes, ancoratges i tècniques que ens permeten treballar amb seguretat. A més produïm menys molèsties al client.

A Servertik oferim tot tipus de treballs en alçada, treballs verticals i de difícil accés ja sigui en teulats, façanes o altres estructures.

Oferim els nostres serveis de treballs verticals a la ciutat de Barcelona, rodalies de Barcelona y tot Catalunya.

 • Pintura tant d’interiors com d’exteriors.
 • Neteges en alçada de vidres, estructures, patis de llums, etc.
 • Instal·lació de lones i elements publicitaris
 • Arrebossat i rehabilitació de paraments
 • Avaluació i elaboració d’informes tècnics.
 • Instal·lació de tendals i elements ornamentals.
 • Instal·lació d’elements publicitaris
 • Instal·lació de línies de vida i seguretat.
 • Neteja de murs cortina, façanes, vidres, etc.
 • Manteniment d’estructures, instal·lacions, torres, etc.
 • Instal·lació de sistemes contra aus.
 • Manteniment i neteja d’aerogeneradors.
 • Rehabilitació, manteniment i restauració de façanes i patis interiors d’edificis.
 • Renovació i reparació de teulades.
 • Segellat de juntes, impermeabilització, etc.
 • Torres i estructures de telecomunicacions.
 • Col·locació de xemeneies i baixants.
 • Reparacions i pintures, instal·lacions d’aigua i llum, baixants, claraboies i tubs de sortida de fums.
 • Actuacions puntuals urgents de treballs verticals (teulades en mal estat, aplacats a punt de caure, antenes, voladissos, etc …).
 • Feines diverses de paleteria en alçada.
 • Qualsevol treball vertical de difícil accés.

Pídenos presupuesto sin compromiso

Materials

A Servertik treballs verticals, utilitzem materials d’alta qualitat tant en seguretat com en els nostres treballs en alçada.

CERTIFICACIONS

Servertik, treballs verticals, disposem dels següents certificats:
- REA, Registre d’ Empreses Acreditades. núm. inscripció: 09000046467

La REA és un registre que garanteix la seguretat i qualitat en l’ocupació que desenvolupa i estableix diversos punts. Per exemple, tota empresa que tingui intenció d’intervenir en un procés de contractació o subcontractació en el sector de la construcció ha d’estar inscrita prèviament.

Servertik, treballs verticals, consta com empresa amb domicili social a Catalunya que vol ser contractada o subcontractada per treballar en una obra de construcció.
Veure més informació a la web del Gobierno de España http://rea.mtin.gob.es/rea/

- RERA, Registre d’ Empreses amb Risc d’Amiant. núm. registre 44/AB/14
És un registre únic a per a tot l’Estat Espanyol. Està dirigit a empreses que han de dur a terme activitats o operacions en les quals el seu personal s’exposa directa i indirectament al contacte amb amiant o amb materials que en continguin.
Tots els treballadors de A Servertik, treballs verticals, estan formats, per duu a terme, treballs verticals específics on hi hagi Risc d’Amiant.
Veure més informació a la web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat