Rehabilitació d’un pati de llums amb técniques de Treballs Verticals

A finals de l’any passat vam realitzar la rehabilitació integral d’un pati interiors de llums d’un edifici de la ciutat veina de Terrassa, amb tècniques de treballs verticals i de difícil accés.

Generalment, els patis de llums dels edificis són una de les parts que es conserven en pitjor estat de conservació de tot l’edifici i és una de les parts que els hi prestem menys atenció. Però és molt important que requereixin un bon manteniment i es vagin reparant els desperfectes per tal d’evitar problemes de més gravetat com ara infiltracions d’aigua o problemes d’humitats.

El nostre equip de treballadors es va desplaçar a la ciutat de Terrassa per realitzar la rehabilitació total d’un pati de llums que es trobava en un estat de conservació molt degradat.

En la reparació únicament s’han utilitzat tècniques de treballs verticals amb tota l’homologació que precisen i això ha permès reduir notablement el cost del pressupost al client. I tot amb una qualitat immillorable.

Els treballs realitzats han estat els següents:

  • Neteja i sanejat total de tot el pati de llums
  • Reparació de totes les esquerdes i desperfectes existents a tota la superfície de la paret
  • Pintura, en color blanc, de tot el pati de llums amb un tractament previ d’emprimació per adequar l’adherència de la pintura.

Un cop més, el nostre client ens va agrair la professionalitat, rapidesa i resultats mostrats en la feina feta. Aquesta és la millor recompensa que podem tenir!

Treballs Verticals Sabadell8

Ver otros Servicios

Seleccionar Idioma »